UKE: 17 przedsiębiorców zainteresowanych multipleksem w paśmie VHF, w tym EmiTel

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził analizę zainteresowania wolnymi zasobami częstotliwości z zakresu 174-230 MHz do wykorzystania przez systemy telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T w multipleksie ogólnopolskim. W związku ze złożeniem przez EmiTel sp. z o.o. wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz, Prezes UKE ogłosił w dniu 6 listopada br. informację o dostępności tych zasobów. W przewidzianym terminie do UKE wpłynęły zgłoszenia od 16 kolejnych podmiotów zainteresowanych rezerwacją tych częstotliwości.

Oprócz wniosku od spółki EmiTel do Prezesa UKE zainteresowanie wolnymi zasobami częstotliwościami złożyły następujące podmioty:
– AGORA S.A.
– Alvernia Studios sp. z o.o.
– BCAST sp. z o.o.
– Discovery Polska sp. z o.o.
– INFO-TV-FM sp. z o.o.
– ITI Neovision S.A.
– Kino Polska TV S.A.
– Michał Winnicki Entertainment
– Pressmedial sp. z o.o.
– RDF2 sp. z o.o.
– Telestar S.A.
– Telewizja Polska S.A.
– TVR sp. z o. o.
– TVS sp. z o.o.
– UPLINK Krzysztof Zagórski
– ZPR S.A.

Dodatkowo po terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE wpłynęły jeszcze zgłoszenia od następujących podmiotów:
– Platforma Mediowa Point Group S.A.
– Telewizja Puls sp. z o.o.

Dokonane przez ww. podmioty zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o rezerwację częstotliwości. Procedura ta służy wyłącznie określeniu przez Prezesa UKE zainteresowania zasobami z zakresu 174-230 MHz na wskazanym obszarze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Prezes UKE stwierdził, że zgłoszone zainteresowanie przekroczyło dostępne zasoby częstotliwości. Wobec tego konieczne będzie wyłonienie w drodze konkursu podmiotu, na rzecz którego dokonana zostanie rezerwacja częstotliwości dla nowego multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

W związku z tym Prezes UKE przystąpi do opracowania i uzgodnienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji projektu dokumentacji konkursowej oraz trybu postępowania, na podstawie którego wyłoniony zostanie operator nowego multipleksu DVB-T.

Komunikat po analizie zainteresowania częstotliwościami z zakresu 174-230 MHz

Aktualnie w Polsce są dostępne cztery multipleksy Naziemnej Telewizji Cyfrowej, w tym trzy ogólnopolskie multipleksy z bezpłatną ofertą programową (MUX-1, MUX-2, MUX-3) oraz jeden kodowany multipleks telewizji mobilnej (MUX-4).

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *