UKE opracowuje nowy plan dla zakresu 470-790 MHz

14 sierpnia 2013 roku rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące uchylenia planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz i ustanowienia w jego miejsce dwóch odrębnych planów zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 470-790 MHz oraz 790-862 MHz.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:
– Zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 862 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 27, poz. 139, z 2008 r. Nr 29, poz. 160, z 2009 r. Nr 44, poz. 121, z 2010 r. Nr 10, poz. 22 oraz z 2013 r. poz. 28);
– Zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz;
– Zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790 – 862 MHz.

Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do 16 września 2013 roku, w formie elektronicznej na adres e-mail: dzc_konsultacje@uke.gov.pl lub pisemnej w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15 – 16:15.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
– na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Informacja o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania częstotliwości
Projekt planu dla zakresu 470-790 MHz
Projekt planu dla zakresu 790-862 MHz
Projekt w sprawie uchylenia planu 470-862 MHz

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *