Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich w związku ze zgłaszanymi utrudnieniami w odbiorze sygnału MUX-3 realizuje pomiary w terenie. Prowadzone prace pomiarowe mają na celu zdiagnozowanie przyczyn utrudnień w odbiorze sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej na terenie województwa śląskiego.

O utrudnieniach powiadomiono operatora technicznego Naziemnej Telewizji Cyfrowej – spółkę EmiTel oraz operatora MUX-3 – Telewizję Polską S.A. Utrudnienia w odbiorze stwierdzono w rejonie Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Rybnika, Tarnowski Gór, Lublińca, Ustronia i Katowic.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej