Wyniki konsultacji ws. konkursów na MUX-L4 – MUX-L8

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikowała stanowiska konsultacyjne dotyczące projektu dokumentacji konkursowej na pięć rezerwacji częstotliwości na obszarach rezerwacji: Świdnica / Wrocław, Gorzów Wlkp 2, Zielona Góra 1, Głogów / Legnica / Lubin, Jelenia Góra 1, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach lokalnych (MUX-L) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

27 czerwca 2014 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentacji konkursu na pięć rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica / Wrocław (kanał TV nr 24; częstotliwość środkowa 498 MHz), Gorzów Wlkp 2 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Zielona Góra 1 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Głogów / Legnica / Lubin (kanał TV nr 43; częstotliwość środkowa 650 MHz), Jelenia Góra 1 (kanał TV nr 57; częstotliwość środkowa 762 MHz), przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach lokalnych (MUX-L), odpowiednio: MUX-L4, MUX-L5, MUX-L6, MUX-L7, MUX-L8.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 1 sierpnia 2014 roku.

W toku postępowania konsultacyjnego wpłynęło tylko jedno stanowisko, złożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko UOKiK

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 835) przetarg, aukcję albo konkurs Prezes UKE ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs nie później niż 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *