Fundacja Lux Veritatis skarży się na prezes UKE

Fundacja Lux Veritatis złożyła skargę do ministra administracji na szefową Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj. Podstawowym zarzutem jest bezczynność ws. rezerwacji częstotliwości na MUX-1 dla TV Trwam.

Fundacja Lux Veritatis uważa, że wskutek tej bezczynności katolicka stacja nie może korzystać z koncesji na nadawanie cyfrowe naziemnne. Taka sytuacja nie zwalnia jej jednak z ponoszenia wysokich opłat. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, powiedziała że prezes UKE już 24 lipca br. powinna z urzędu wszcząć postępowanie o zmianę decyzji rezerwacyjnej dla TVP, ponieważ już wtedy MUX-3 – docelowo przeznaczony telewizji publicznej – objął swoim zasięgiem 95% populacji w Polsce.

Pani prezes UKE tego nie zrobiła i do dziś fundacja nie otrzymała decyzji rezerwacyjnych. Otrzymaliśmy jedynie pismo informujące, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i potrzebę wykonania dodatkowych analiz ekonomiczno – prawnych, formalnych postępowanie się przedłuża. Tak jest napisane w pismach pani prezes UKE do fundacji, natomiast w aktach sprawy, które przeglądałam, nie ma żadnych analiz formalno – prawnych ani żadnych opinii departamentów. Wydaje mi się więc, że postępowanie pani prezes UKE jest działaniem na zwłokę, po to żebyśmy otrzymali decyzję rezerwacyjną później. Fundacja złożyła więc skargę na przewlekłe załatwianie sprawy przez prezesa UKE. Z jakim skutkiem? Zobaczymy – powiedziała Lidia Kochanowicz.

Źródło: Radio Maryja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *