9 kwietnia 2015 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej na obszarze rezerwacji Świdnica / Wrocław, dokonał na rzecz Telewizji Dolnośląskiej ECHO rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (kanału TV nr 24 o szerokości 8 MHz) przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w czwartym multipleksie lokalnym (MUX-L4) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Telewizja Dolnośląska ECHO jest uprawniona do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia decyzji. Częstotliwość będzie wykorzystywana w celu rozprowadzania lub rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Wrocław” (po udzieleniu przez przewodniczącego KRRiT koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie) od dnia doręczenia decyzji do dnia 13 kwietnia 2015 roku, a w przypadku udzielenia przez przewodniczącego KRRiT koncesji na kolejny okres również w pozostałym okresie obowiązywania decyzji rezerwacyjnej oraz w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania innych programów telewizyjnych.

Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami konkursowymi Telewizja Dolnośląska ECHO jest zobligowana m.in. do:
– rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programów nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia decyzji;
– rozpowszechniania na podstawie koncesji przewodniczącego KRRiT lub koncesji przewodniczącego KRRiT wydanej na kolejny okres, programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną pod nazwą „ODRA – Wrocław” lub rozpowszechniania tego programu (za zgodą nadawcy) i umieszczenia tego programu na pierwszym miejscu na liście programów dostępnych w MUX-L4 do dnia 13 kwietnia 2015 roku, a w przypadku udzielenia przez przewodniczącego KRRiT koncesji na kolejny okres również w pozostałym okresie obowiązywania decyzji rezerwacyjnej;
– zapewnienia w MUX-L4 minimum 4 rozpowszechnianych lub rozprowadzanych programów telewizyjnych, na rozpowszechnianie których wydane zostały koncesje przewodniczącego KRRiT;
– zapewnienia dla każdego z programów telewizyjnych w MUX-L4 nie mniej niż 1/8 przepływności multipleksu przeznaczonej na jego audiowizualne składniki.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej