TVN zapłaci karę za „Rozmowy w toku”

10 września 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki TVN S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 października 2012 roku. Sąd Okręgowy oddalił wówczas odwołanie nadawcy od decyzji Przewodniczącego KRRiT z 11 marca 2011, nakładającej na spółkę karę w wysokości 300 000 zł za łamanie przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich. Wyrok jest prawomocny.

Decyzja Przewodniczącego KRRiT dotyczyła audycji ,”Rozmowy w toku” pt. „Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie”, która została wyemitowana 4 października 2010 r. o godzinie 15:55 czyli w tzw. czasie chronionym (6:00-23:00), oznaczona symbolem ,”od lat 12″, a omawiano w niej tematykę ,”przypadkowego i szybkiego seksu”. Przeprowadzona przez KRRiT analiza wykazała, że audycja zawierała treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich. Prezentowane w audycji relacje młodych kobiet o prowadzonym przez nie życiu seksualnym stanowiły obraz współżycia seksualnego sprzeczny z moralnością i dobrem społecznym.

Przewodniczący KRRiT stwierdził naruszenie art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i na podstawie art. 53 ust. 1 nałożył na spółkę TVN karę w wysokości 300 000 zł. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Przewodniczącego KRRiT w tej sprawie i oddalił odwołanie TVN.

TVN S.A. wniosła apelację, którą w wydanym 10 września br. wyroku Sąd Apelacyjny oddalił, nie znajdując podstaw do zmiany wyroku Sądu I instancji zarówno w odniesieniu do zarzucanych uchybień proceduralnych jak i materialnoprawnych. Wyrok jest prawomocny.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *